arrow_upward

Narzucanie godzin pracy przez franczyzodawcę

Czy franczyzodawca może narzucić godziny pracy franczyzobiorcy? Franczyzodawca może narzucić godziny pracy franczyzobiorcy w ramach umowy franczyzowej. Umowa franczyzy zazwyczaj określa warunki współpracy między stronami, w tym również godziny otwarcia i funkcjonowania punktu franczyzowego. Franczyzodawca ma prawo ustalać wymagania dotyczące czasu pracy franczyzobiorcy w celu zapewnienia spójności marki i standardów działalności. Podstawy prawne narzucenia godzin […]

 zobacz więcej

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy franczyzowej, agencyjnej lub partnerstwa?

Niezależnie czy planuje się podpisanie umowy franczyzowej, agencyjnej lub innej umowy o współpracy handlowej, oraz niezależnie czy chodzi o sieć z branży gastronomicznej, edukacyjnej, usług dla biznesu, nieruchomościowej, branży beauty, finansów czy bankowości, przed podpisaniem umowy należy starannie przeanalizować warunki, na których współpraca będzie się odbywać. Pamiętaj, że osoba przystępująca do sieci ma prawo negocjować […]

 zobacz więcej

Czy franczyzodawca może narzucić franczyzobiorcy minimalne ceny odsprzedaży produktów/usług? 

Franczyzodawca nie może narzucić franczyzobiorcy minimalnych cen odsprzedaży produktów. Takie działania mają antykonkurencyjny charakter i naruszają zakazy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 101 ust. 1 lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  Co ciekawe, porozumienie cenowe nie traci zakazanego charakteru w sytuacji, […]

 zobacz więcej

Czy umowa agencyjna może być uznana za umowę o pracę? 

Stosunki agencji – zlecenia cechują: podporządkowanie, określenie miejsca sprzedaży, zasady powierzenia mienia, rozliczania, odpłatności, odpowiedzialności za zatrudniany personel, zastępstwo agenta na czas jego nieobecności itd., a mimo to nie stają się one przez to stosunkami pracy, z konsekwencjami wynikającymi z przepisów regulujących stosunek pracy. Tak więc pewne podobieństwo do stosunków pracy, czy nawet występowanie w […]

 zobacz więcej

Umowa franczyzy, a zlecenie – różnice

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1 kodeksu cywilnego).  Różnice między umową franczyzową, a umową zleceniem to przede wszystkim: franczyzobiorca działa we własnym imieniu i na własny rachunek (odrębność obu podmiotów), przyjmujący zlecenie działa zaś we własnym imieniu i na cudzy rachunek (skutki […]

 zobacz więcej

Umowa franczyzy, a umowa agencyjna – najważniejsze różnice

Umowa franczyzy, a umowa agencyjna – najważniejsze różnice Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu (art. 758 § 1 kodeksy cywilnego). Elementem istotnym umowy agencji jest stałość […]

 zobacz więcej