WARTO WIEDZIE

STRONA GŁÓWNA / WARTO WIEDZIEĆ

3 listopada 2022

Umowa franczyzy, a zlecenie – różnice

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1 kodeksu cywilnego). 

Różnice między umową franczyzową, a umową zleceniem to przede wszystkim:


WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI