WARTO WIEDZIE

STRONA GŁÓWNA / WARTO WIEDZIEĆ

3 listopada 2022

Umowa franczyzy, a umowa agencyjna – najważniejsze różnice

Umowa franczyzy, a umowa agencyjna – najważniejsze różnice

Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu (art. 758 § 1 kodeksy cywilnego). Elementem istotnym umowy agencji jest stałość usług świadczonych przez agenta na rzecz przedsiębiorcy.

Umowa franczyzowa należy do umów nienazwanych, które nie są unormowane w kodeksie cywilnym i mogą być zawierane na zasadzie swobody umów (art. 3531 kodeksu cywilnego). Kilka zasadniczych cech umowy franczyzowej ukształtowanych przez praktykę obrotu gospodarczego to:

Najistotniejsze różnice między działaniami franczyzobiorcy, a agenta są następujące:

Jeśli masz pytania, jak ułożyć stosunki z kontrahentami i która forma współpracy najlepiej odzwierciedla Twoje cele, skontaktuj się ze mną


WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI