WARTO WIEDZIE

STRONA GŁÓWNA / WARTO WIEDZIEĆ

20 maja 2023

Narzucanie godzin pracy przez franczyzodawcę

Czy franczyzodawca może narzucić godziny pracy franczyzobiorcy?


Franczyzodawca może narzucić godziny pracy franczyzobiorcy w ramach umowy franczyzowej. Umowa franczyzy zazwyczaj określa warunki współpracy między stronami, w tym również godziny otwarcia i funkcjonowania punktu franczyzowego. Franczyzodawca ma prawo ustalać wymagania dotyczące czasu pracy franczyzobiorcy w celu zapewnienia spójności marki i standardów działalności.

Podstawy prawne narzucenia godzin pracy franczyzobiorcy przez franczyzodawcę w Polsce wynikają więc z umowy franczyzy oraz ogólnych przepisów prawa dotyczących umów handlowych i prawa pracy. Konkretne zasady narzucenia godzin pracy franczyzobiorcy przez franczyzodawcę będą zależne od konkretnych postanowień umowy franczyzy i obowiązujących przepisów prawa.

Kodeks pracy ma zastosowanie w przypadku, gdy umowa franczyzy wiąże się z zatrudnieniem pracowników przez franczyzobiorcę. Kodeks pracy reguluje m.in. maksymalny czas pracy, przerwy w czasie pracy i inne aspekty związane z organizacją czasu pracy.


Co się dzieje gdy franczyzobiorca nie przestrzega ustalonych z franczyzodawcą godzin pracy?


Konsekwencje nieprzestrzegania godzin pracy przez franczyzobiorcę mogą różnić się w zależności od postanowień umowy franczyzy oraz polityki franczyzodawcy. Oto kilka potencjalnych konsekwencji:

  1. Kary umowne: Umowa franczyzy może zawierać klauzule dotyczące kar umownych w przypadku naruszenia postanowień umownych, w tym godzin pracy. Franczyzodawca może żądać od franczyzobiorcy zapłaty określonej kwoty jako kary za niestosowanie się do ustalonych godzin pracy.
  2. Sankcje administracyjne: W przypadku naruszenia przepisów prawa dotyczących godzin pracy, organy nadzoru pracy mogą nałożyć sankcje administracyjne na franczyzobiorcę. Sankcje te mogą obejmować grzywny finansowe lub inne sankcje przewidziane przez prawo pracy.
  3. Rozwiązanie umowy: W przypadku powtarzających się lub poważnych naruszeń godzin pracy, franczyzodawca może mieć prawo do rozwiązania umowy z franczyzobiorcą. Przepisy umowy franczyzowej mogą zawierać klauzule dotyczące rozwiązania umowy w przypadku poważnych naruszeń postanowień umowy, w tym dotyczących godzin pracy.

Należy pamiętać, że każda sytuacja jest inna, a konkretny wpływ naruszenia godzin pracy przez franczyzobiorcę będzie zależeć od konkretnych postanowień umowy franczyzy i obowiązujących przepisów prawa.


W każdym przypadku zalecane jest dokładne zbadanie umowy franczyzy oraz konsultacja z prawnikiem, aby poznać konkretne konsekwencje nieprzestrzegania godzin pracy przez franczyzobiorcę.


WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI