WARTO WIEDZIE

STRONA GŁÓWNA / WARTO WIEDZIEĆ

3 listopada 2022

Czy umowa agencyjna może być uznana za umowę o pracę? 

Stosunki agencji – zlecenia cechują: podporządkowanie, określenie miejsca sprzedaży, zasady powierzenia mienia, rozliczania, odpłatności, odpowiedzialności za zatrudniany personel, zastępstwo agenta na czas jego nieobecności itd., a mimo to nie stają się one przez to stosunkami pracy, z konsekwencjami wynikającymi z przepisów regulujących stosunek pracy. Tak więc pewne podobieństwo do stosunków pracy, czy nawet występowanie w stosunku agencyjnym pewnych drugorzędnych zresztą cech występujących także w stosunku pracy, nie powodują przekształcenia tego stosunku – bez woli stron tego stosunku – w stosunek pracy i nie czynią z agenta pracownika (wyrok SN z 16.01.1979 r., I CR 440/78, OSPiKA 1979/9, poz. 168).


WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI