WARTO WIEDZIE

STRONA GŁÓWNA / WARTO WIEDZIEĆ

3 listopada 2022

Czy franczyzodawca może narzucić franczyzobiorcy minimalne ceny odsprzedaży produktów/usług? 

Franczyzodawca nie może narzucić franczyzobiorcy minimalnych cen odsprzedaży produktów. Takie działania mają antykonkurencyjny charakter i naruszają zakazy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 101 ust. 1 lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Co ciekawe, porozumienie cenowe nie traci zakazanego charakteru w sytuacji, gdy niedotrzymanie zobowiązania o cenach nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla franczyzobiorcy, ani nawet przez to, że ustalone ceny nie są w praktyce przestrzegane. Jeżeli zostanie wykazane, że celem porozumienia (na skutek zawarcia umowy franczyzowej) jest ograniczenie konkurencji, to nie ma znaczenia czy cel ten został osiągnięty w praktyce. 


WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI