WARTO WIEDZIE

STRONA GŁÓWNA / WARTO WIEDZIEĆ

8 lutego 2023

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy franczyzowej, agencyjnej lub partnerstwa?

Niezależnie czy planuje się podpisanie umowy franczyzowej, agencyjnej lub innej umowy o współpracy handlowej, oraz niezależnie czy chodzi o sieć z branży gastronomicznej, edukacyjnej, usług dla biznesu, nieruchomościowej, branży beauty, finansów czy bankowości, przed podpisaniem umowy należy starannie przeanalizować warunki, na których współpraca będzie się odbywać.

Pamiętaj, że osoba przystępująca do sieci ma prawo negocjować umowę i podpisać ją z pełną rozwagą i świadomością co do znaczenia i zakresu klauzul umownych.

Kwestie umowne wymagające szczególnej analizy to:

 1. ustalone w umowie opłaty wstępne i bieżące, takie jak opłata wstępna, opłata licencyjna czy opłaty marketingowe,
 2. zasady pobierana i rozliczania opłat wstępnych i bieżących,
 3. prawa i obowiązki franczyzobiorcy wynikające ze specyfiki branży, w której system sieciowy funkcjonuje,
 4. prawa i obowiązki franczyzodawcy, w tym zasady kontrolingu franczyzodawcy nad franczyzobiorcą,
 5. ustalone umową zabezpieczenia spłaty zobowiązań,
 6. klauzula wyłączności terytorialnej,
 7. klauzula poufności,
 8. klauzula zakazu konkurencji,
 9. czas obowiązywania umowy,
 10. warunki wypowiedzenia umowy,
 11. skutki rozwiązania umowy,
 12. zastrzeżone w umowie kary umowne.

Decydując się na zawarcie umowy franczyzowej, agencyjnej lub partnerskiej często konieczne jest jednoczesne zawarcie, nierzadko długoterminowych, umów najmu lub podnajmu. Wszystkie umowy związane z podejmowanym przez franczyzobiorcę przedsięwzięciem powinny być ocenione równocześnie i kompleksowo oraz zawierać mechanizmy możliwie zmniejszające ewentualne skutki ich przedterminowego rozwiązania.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie analizy umowy franczyzowej, prosimy o kontakt.


WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI